Tysklandresa

Autobahn och att köra bil i Tyskland

Autobahn betyder motorväg på tyska. Det tyska motorvägsnätet är extremt viktiga för att såväl gods- ocm persontransporterna i Tyskland ska fungera bra. Tyskarna prioriterar underhållet av Autobahn mycket högt. Varje kilometer tysk motorväg kostar mer än dubbelt så mycket i konstruktion och underhåll som motsvarande kilometer av Amerikanska Interstate-systemet. Här föjer en liten guide för dig som ska ge dig iväg på bilsemester och passera Tyskland.

Trafikregler på Autobahn

AutobahnHär följer lite information för dig som ska köra bil i Tyskland. Självklart är cyklar, fotgängare och långsamtgående fordon (traktorer m.m.) förbjudna på Autobahn. Den lägsta maxhastigheten för fordon på Autobahn är 60 km/h.

Omkörning till höger är strängt förbjudet. Långsammare fordon måste vika av åt höger för att släppa förbi de som kör fortare, och förare ska ligga kvar i högerfil om de inte gör omkörningar. Omkörningar ska ske så snabbt som möjligt, inga långdragna svenska omkörningar med farthållaren satt på 120 med andra ord. Vid tät trafik eller köer är det dock tillåtet att passera till höger.

Om det uppstår bilköer måste fordon i vänsterfil lägga sig så långt till vänster som möjligt, och fordon i mitten- eller hörgerfilen lägga sig så långt åt vänster som möjligt. På så sätt skapas en ny fil som kan användas av räddningsfordon.

 

Om du får motorstopp eller råkar ut för en olycka måste man stanna så långt ut i vägrenen som möjligt. En varningstriangel ska placeras minst 200 meter bakom bilen. Derefter måste du rapportera händelsen genom att använda den närmaste nödtelefonen som finns vid vägkanten.

AutobahnDet är förbjudet att få slut på bränsle på Autobahn. Tekniskt sett finns det ingen lag som förbjuder detta, men det är förbjudet att göra onödiga stopp utmed vägen. Bensinstopp är dock ett onödigt stopp eftersom detta kan förhindras genom att hålla koll på bränslemätaren.

Autobahn är helt avgiftsbefriad för personbilar, men lastbilar och långtradare måste betala en kilometertaxa för att köra på de tyska motorvägarna.

Inofficiella regler

Bilister längst bak som närmar sig en trafikstockning brukar slå på sina varningsblinkers för att varna bilar som närmar sig bakifrån.

Många förare blinkar med helljusen eller vänster blinkers för att vänligt (eller inte) be framförvarande förare att lämna vänsterfilen och släppa om dem. Det råder delade meningar om huruvida detta är lagligt eller inte, men det har rapporterats att förare fått böter för detta. Det kan med andra ord falla inom ramen för en annan trafikförseelse. Det är även straffbart att göra obscena gester till andra förare, t.ex. peka finger.

Rastplatser på Autobahn

Att köra bil i Tyskland kan vara ansträngande eftersom det ofta är tät trafik och tempot är högt. På Autobahn finns det jämna mellanrum olika typer av rastplatser. Vissa är små och endast utrustade med bänkar och bord samt toaletter, medan andra är stora och utrustade även med bensinstation, butik restaurang och i vissa fall en verkstad.

Vidare läsning

German-Autobahn.eu
Autogazette Autobahn Staumelder